Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης

Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων του Αρχείου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Istorima

Η χρήση των περιεχομένων του Αρχείου από τον εκάστοτε διαδικτυακό επισκέπτη/χρήστη, των οποίων ιδιοκτήτης, δημιουργός και δικαιούχος είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Istorima, έχει ως προϋπόθεση την πλήρη και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του προς τους παρακάτω όρους χρήσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν το σύνολο των περιεχομένων του Αρχείου: συνεντεύξεις (ηχητικά, video, απομαγνητοφωνήσεις), μεταδεδομένα, φωτογραφίες, αρχεία, έγγραφα, γραφικά, κείμενα, video, εικόνες και άλλα παρεμφερή στοιχεία και σήματα που περιλαμβάνονται στο Αρχείο.

Ο διαδικτυακός επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει με προσοχή τους όρους χρήσης και, αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να απέχει από τη χρήση των περιεχομένων του Αρχείου. Η αποδοχή τους διασφαλίζει τα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης των περιεχομένων του Αρχείου του Istorima.

Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Το σύνολο των περιεχομένων του Αρχείου του Istorima, στο οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνονται συνεντεύξεις (ηχητικά, video, απομαγνητοφωνήσεις), μεταδεδομένα, φωτογραφίες, αρχεία, έγγραφα, γραφικά, κείμενα, video, εικόνες και άλλα παρεμφερή στοιχεία και σήματα, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Istorima, βάσει της κείμενης εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η οποία διαθέτει, όπου εμπλέκονται τρίτοι, άδεια χρήσης. Ειδικότερα, φωτογραφίες, εικόνες και παρεμφερή στοιχεία παραχωρούνται στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Istorima από τρίτους μόνο στις περιπτώσεις που βρίσκονται στην κυριότητα και νομή τους.

Λογότυπα, επωνυμίες, ετικέτες, διακριτικά γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα του Αρχείου ανήκουν στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Istorima και προστατεύονται κατά την κείμενη εθνική νομοθεσία για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Άδεια χρήσης των περιεχομένων του Αρχείου του Istorima

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Istorima επιτρέπει τη χωρίς άδεια ιδιωτική χρήση των περιεχομένων του Αρχείου για ενημερωτικούς, εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, ακαδημαϊκούς, ψυχαγωγικούς και παρόμοιους σκοπούς, στους οποίους περιλαμβάνεται και η χρήση τους από Σωματεία, Ιδρύματα και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς. Δεν συνιστά ιδιωτική αλλά εμπορική χρήση η χρησιμοποίησή τους από επιχειρήσεις ή κερδοσκοπικούς οργανισμούς με σκοπό την άμεση ή έμμεση εμπορική εκμετάλλευσή τους. Η ανωτέρω εμπορική τους χρήση προϋποθέτει ότι δεν θίγονται με κανέναν τρόπο τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Istorima, καθώς και ότι προϋποτίθεται σε κάθε περίπτωση η ρητή, έγγραφη άδειά της και η ρητή αναφορά σε αυτήν σε κάθε άμεση, έμμεση, πλήρη, μερική ή αποσπασματική χρήση τους. Τόσο η ιδιωτική όσο και η εμπορική τους χρήση συνεπάγεται την ευθύνη της υπεύθυνης και ορθής χρήσης του περιεχομένου του Αρχείου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Istorima, με τρόπο που να αποδίδει αληθινά και καλόπιστα τα επιμέρους χωρίς να το παραποιεί, ιδίως στις περιπτώσεις που η χρήση αυτή αφορά τις απομαγνητοφωνημένες, ηχογραφημένες ή βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Περαιτέρω, κατά την εμπορική τους χρήση δεν είναι επιτρεπτή η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή (π.χ. μέσω ΜΜΕ, κοινωνικών δικτύων, τύπου κ.ο.κ.) οποιουδήποτε μέρους ή τμήματος των περιεχομένων του Αρχείου του Istorima χωρίς τη ρητή, έγγραφη άδεια της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Istorima, η οποία επιφυλάσσεται να θέτει κατά περίπτωση ειδικούς όρους ή και να την απαγορεύει πλήρως. Και σε αυτές τις περιπτώσεις προϋποτίθεται η ρητή αναφορά σε αυτήν, καθώς και η ευθύνη υπεύθυνης και ορθής χρήσης τους, όπως αναλύεται στην ανωτέρω παράγραφο.

Δήλωση περιορισμού και αποποίησης ευθύνης

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Istorima έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα περιεχόμενα του Αρχείου στο σύνολό τους να είναι προσβάσιμα και διαθέσιμα στους διαδικτυακούς επισκέπτες/χρήστες.

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Istorima δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται ούτε από ελαφρά αμέλεια για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στους διαδικτυακούς επισκέπτες/χρήστες από τη χρήση του Αρχείου. Αντίστοιχα δεν ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή για τη χρηματική ικανοποίηση των διαδικτυακών επισκεπτών/χρηστών σε σχέση με τη λειτουργία ή μη λειτουργία του, για την καλή λειτουργία του δικτύου, του διαδικτυακού τόπου, των εξυπηρετητών, ούτε για το αν θα είναι απαλλαγμένος από ιούς ή παρόμοια στοιχεία.

Κανένα στοιχείο των περιεχομένων του Αρχείου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή προς τους διαδικτυακούς επισκέπτες/χρήστες για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, η οποία ανήκει αποκλειστικά στο πλαίσιο της ελεύθερης βούλησής τους. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Istorima καταγράφει και παρουσιάζει στο Αρχείο απόψεις, γνώμες, εκφράσεις και ιδέες Αφηγητών και τρίτων. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Istorima, όπως και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ιδρυτικός δωρητής του έργου, δεν υιοθετούν ή ταυτίζονται απαραίτητα με το περιεχόμενο των αφηγήσεων το οποίο παρουσιάζεται. Επίσης η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Istorima διαθέτει ειδικό σήμα για την προστασία των ανηλίκων από ενδεχόμενες υβριστικές εκφράσεις ή χρήση αργκό. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Istorima, όπως και το ΙΣΝ, ιδρυτικός δωρητής του έργου, δεν φέρουν ευθύνη για τη χρήση εκφράσεων που μπορεί να θεωρηθούν προσβλητικές από τους χρήστες του αρχείου, οι οποίες μπορεί να αποδίδουν μια ιστορική ή κοινωνική πραγματικότητα, αλλά δεν αντανακλούν τις αξίες τους.

Ανήλικοι

Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου σε χρήστη/ επισκέπτη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.